Başarılı bir iş planında neler olmalıdır?

İş planı sektör ve alan ayrımı olmaksızın önem taşır. Firmalar, sermaye ve finans desteği sağlayabilmek için iş planı hazırlamaktadırlar. Başarıyla oluşturulmuş bir iş planı sermaye ve finans desteği konusunda doğru adım atılması için son derece önemlidir.

1. Firmanın ve İşin Tanıtımı;

İş akışının doğru anlanabilmesi için öncelikle planlanan iş tanımı akıcı bir dil kullanılarak anlatılmalıdır. Firmanın bulunduğu sektör, ne kadar süredir aktif rolde bulunduğu şeklinde planlanmış olan işin hedefleri ve genel kapsamları belirlenmelidir.

2. Pazar Analizi;

Başarılı bir girişimci sektörü, pazarı ve müşteri profilini başarıyla tanımlamalıdır. Böylelikle üretmiş olduğu ürün ve müşteriye sunulan hizmeti başarıyla müşteriye ulaştırabilir iş sürecini öngörebilir. Başarıyla oluşturulmuş iş planı firmanın bulunduğu pazarı iyi analiz ettiğinin göstergesidir. 

Pazar büyüklüğü ve Pazardan elde edilecek kar bu kısım içinde incelenmesi gerekir. Bilimsel veri kullanımıyla daha objektif ve olumlu yaklaşımda bulunmuş olursunuz. Pazar analizinin doğru yapılması durumunda finansman desteği kazanımı oldukça yüksektir.

3. Rakip Analizi;

Sektör içinde ürün ve hizmetlerin yanı sıra bu hizmeti sunan firmaların da tanıtımı önemlidir. Başarıyla oluşturulmuş bir iş planında rekabette bulunan firmaların tanıtımı önemlidir. Rekabet şiddeti, Pazar içinde yer alan en iyi ve kötü rakiplerin belirlenmesi, rakip durumu anlatılmalıdır. 

4. Hedef Kitle Analizi;

Başarılı iş planı için hedef kitle analizi yapılması şarttır. Dünyanın en iyi ve en kaliteli ürününü üretip en iyi hizmeti sağlıyor olmanıza rağmen bu hizmeti pazarlayacağınız müşteriye sahip olmadıkça bu durumun yatırım ve firma için bir önemi kalmaz.

Hedef kitle analizi yapılması şarttır. Hedef kitle analizi, demografik özellikler ile başlayarak müşterinin Pazar içinde yaşadığı sıkıntıların analizi ile iş planı anlatılır ürün ve hizmetlerde bu tip sıkıntılara çözüm bulunur. Bu yöntemle ürün ve hizmetlerin müşteri için ne kadar gerekli olduğu açıklanmış olur.

5. Finansal Tablolar;

İş planı büyük çoğunlukla yatırımcı olan firmalara ve kurumlara hazırlanan firmanın mevcut iş durumunun anlatıldığı tablolar şeklinde tanımlanabilir. Bu nedenle, işleyişin ilk bölümünde yer alan finansal duruma ilişkin kısım içinde;

Büyüme planı,

Gelir-gide tablosu,

Nakit akışı tablosu,

Kar ve zarar tabloları açıklamalarıyla birlikte verilir.

İş planı hazırlanırken her zaman okuyucu tepkisi düşünülerek oluşturulmalıdır. Bu nedenle okuyucu aklında soru işaret kalmamalıdır.