Şirketlerin neden özel yazılıma ihtiyaç duyar?

Firmaların kendi şirket işleyişi için özel olarak geliştirdikleri yazılımlara özel yazılımlar diyoruz. Piyasa içinde olan paket programlardan farklı sistemler şeklinde düşünebiliriz.

Oluşturulan özel yazılımlar şirketlerin özel ihtiyaçlarını gidermek için eksik ya da aksaklıkları önleyebilmek için oluşturularak pratik ve düşük maliyetli çözümler üretebilmek için oluşturulur.

Özel yazılımlar; yazılım firmalarının detaylı uzun ve detaylı çalışmaları sonucu bir araya getirilerek meydana gelir.

Sistemlerin oluşturulması sonrasında yazılımı satın alan firmaya entegre edilir. Özel yazılım firmaları yalnızca bu sistemlerin tasarlanması ve yazılımından sorumlu olmamakla birlikte satış sonrası olan hizmetlerde yazılım firmalarının sorumluluğundadır.

Bu durum düşünüldüğünde gerekli olan eğitim ve destekleri üretici firmalar sağlamaktadır.

Peki, özel yazılım nedir?


İşletmelerin tamamı kendi içinde belli bir düzen içinde çalışırlar. Çalışma düzeni olmayan işletmelerin başarılı olması ne yazık ki mümkün değildir. 

Her işletme elbette aynı işi yapıyor demek değil. Yarın ne yapacağını bilen işletmeler dün yapmış olduğu işlerden anlamlı sonuçlar oluşturarak işletme karlılığınızı sürekli arttırabilirsiniz.

Küçük ve az çalışana sahip işletmelerin bu tip planlama, düzenleme çalışmalarının manuel olarak yapılması mümkün olabilir ancak büyük çaplı işletmeler için bu durum imkânsızdır.

İşletmeler için veri hayati önem taşır. Veri analizi, insanların göremediği fırsatları ve avantajları ya da riskleri görebilmek açısından önemlidir.

Bu analizler için çeşitli teknolojik yöntemler kullanılmaktadır. Bahsedilen teknolojilerin başında elbette yazılımlar gelmektedir.

Bu kısımda bahsettiğim yazılımlar ya da programlar, firmaların iş akışında bulunan her veriyi toplayarak analiz eder ve şirket işleyişine faydalı çıkarımlarda bulunmak için kullanır. 

Analiz sonuçları firmaların karlı çıkarımlar yapabilmesi için gereken öngörüyü sağlarken diğer yandan olası riskleri görerek hazırlıklı olunmasını sağlar, kriz yönetiminde ciddi fayda sağlayan bir durumdur.

Mevcut iş akışlarını tek ürün üzerinden yönlendirmeye yardımcı olan bir durumdur. İş takip ve görev takibi olarak düşünülebilir.

Piyasa içinde firmaların kendi bünyelerinde var olan verilerin analizi için kullanılabilecek çok çeşitli paket programlar var. 

Yazılım firmaları çeşitli modülleri bir araya getirerek paket programlar oluşur. Paket programların içeriğini inceleyerek ihtiyaçlarına yönelik paketi satın alırlar.

Bu paket programların avantajları kadar dezavantajları da bulunmaktadır. Dezavantajları kaldırabilmek adına işletmeler tamamen kendi ihtiyaçlarına yönelik çözümleri barındıran özel yazılımlara başvurur.

Şirketler neden özel yazılımlara ihtiyaç duymaktadır?


Özel yazılımların tercihe edilme nedenlerinin başında işletmelerini bulundukları noktadan çok daha ileriye taşımak yer alır. Bunun en büyük etkisi özel yazılımların istenilen şekilde değiştirilip eklenmesi ile şekillendirilmesi gibi çeşitli şekillerden şirketlerin diledikleri şekilde yönlendirilip tasarlanabiliyor oluşundan kaynaklanır.

Şirketlerin büyük çoğunluğu paket yazılımların denenmesi sonunda özel yazılımlara başvururlar.

En büyük neden paket sistemlerin işletme ihtiyaçlarının tamamını karşılayamıyor oluşudur. Paket sistemlerin başarısız oluşunun ardından özel yazılım projelerine başvuran şirketler oldukça fazla.

Şirketlerin özel yazılım ihtiyaçlarının çok çeşitli nedenleri olabilir. Karşılaşılan nedenlerin başında şirkette yaşanan çeşitli problemleri yer alır.

Problem oluşur, şirket içi kriz yaşanması ardından krizi geçici bir süreliğini atlatmış olan firmalar bu riski tekrar göze almak istemeyince özel yazılımlara başvurarak işleyişi değiştirmeyi amaçlarlar.

Bu her ne kadar çok doğru bir yöntem olmasa bile şirket içi yatırımların büyük çoğunluğu ne yazık ki bu şekilde başlar.

Bazı durumlarda şirketler herhangi bir problem yaşamadan yalnızca büyümek ve ilerlemek ve daha çok kar elde etmek adına özel yazılımlara başvurmaktadırlar. 

Büyüme amacı olan firmaların büyük çoğunluğu belli bir kar oranına erişim sağlamış yazılım desteklerine yatırım yapabilecek teknolojiye inanan gelişme arzusuna sahip şirketler olarak karşıma çıkar.
Şirketlerin özel yazılımlara başvurma nedenleri;
Büyümek,
Kar oranını arttırmak, 
Verim artışı,
Şirket içi yönetimin tek elden sağlanması,
Mobilleşme arzusu,
Hızlanmak,
Tasarruf yapmak adına maliyetleri düşürmek,
Teknoloji gücünden faydalanmak,
Şirket içi ve şirket dışı ile sağlıklı iletişim kurabilmek.