Veritabanı (database) nedir?

Veritabanı (database) temelinde bilgi depolama yöntemi olarak kullanılmaktadır. İsimlendirerek ayırmış olduğunuz dosyalar, tek bir dosya içinde toplanmış olan dosyalar, bilgisayar içinde arşivlenmiş olan film, müzik ve oyunlara kadar ya da şirket verileri, çalışan bilgileri gibi kayıtların tamamı geniş anlamda bir veri tabanıdır. 

Dijital veri boyutu artış gösterdikçe arama işlemi zorlaşmaktadır. Bu nedenle kaydedilecek veriler belli bir düzen içinde kaydedilmektedir. Kayıt sonrası yapılacak olan arama, bulma, değiştirme gibi işlemler bu yazılımlar yardımıyla gerçekleştirilmektedir.

Profesyonel anlamda birbiriyle etkileşimde olarak dizayn edilen veritabanları, kurumsal yapı verileriyle ilgilenmektedir. Veri merkezlerinin temeli olan veritabanları içinde yer alan veriler ile değere ulaşmaktadır. 

Bu değer verimli kullanım ile çok daha yüksek seviyelere erişim sağlamaktadır. Bu sayede vadesi gelmiş borçların zamanında ödenmesi gibi alacaklar için geç kalma durumu ortadan kalkmaktadır. Hiçbir veri kaybı yaşanmaz.

Kişisel bilgisayarlar için basit bir Excel tablosu veritabanı görevi görebilirken, büyük kurumsal bir firmanın bütün verilerini barındırabilen bir sunucu veritabanıdır.

Geniş kapsamlı veritabanları; veritabanı yönetim yazılımları ile (DBMS, Database Management System) birlikte kullanılmaktadır. Bu yazılım açık kaynak kodlara sahip ücretsiz ya da ücretli sistemler olabilmektedir.

Makine dili ile kullanıcı arasında çalışmakta olan tüm veri yönetimini üstlenmekte olan veritabanlarının amacı kullanım kolaylığı ve güvenliktir. 

Veritabanı yönetimi ile veri kaybını engelleyen bazı programlar, kamu ve özel sektör içinde sürekli ve hızlı olarak sunulmaktadır.

Veritabanı Tarihi;

Bilgi depolama ve bilgiye erişim için çözümler oluşturan veritabanlarının doğuşu antik çağlara kadar uzanmaktadır. 

Antik çağlarda bilgiyi sonraki nesillere aktarabilmek için mağara duvarlarına ya da taşlar kullanılmaktaydı. Buralara kazınan yazılar ya da resimler ilkel bir veritabanı görevini görmekteydi.

Bilgisayar icadı sonrasında dijital veritabanı yaygınlaşma süresinde ortaya çıkmaktadır.  

1960’lardan itibaren CODASYL, IMS ve sonrasında IBM’den SABRE veritabanları kullanıma başlamaktadır. 1970-1972 yıllarında ortaya çıkmakta olan ilişkisel veritabanı fikirleri eski ağ modelleri ve hiyerarşik veritabanı eskimeye başlamıştır.

Standart olmaya başlayan veritabanları ilişkisel veritabanının ilk örneklerini meydana getirmektedir. 1974’de Ingres ve 1977yılında System R’dir. 

Ingres sorgu dili QUEL; MsSQL, Sybase, Britton-Lee gibi dillerin temelini meydana getirmektedir.

System Rnin sorgu dili olan SEQUEL; SQL, Allbase, Oracle gibi gelişmiş veritabanı türlerinin kaynağını oluşturmaktadır.

1980 yılında SQL sorgu dili standart hale gelmiştir ancak IBM kullanıcıları DB2 veritabanını kullananlar PARADOX, RBASE, WATCOM SQL ürünleri sunulmuştur.

1990 başlarında ise Oracle Developer, PowerBuilder, VB araçları sunmakta olan firmalar günlük kullanım için ODBC, Excel veya Access ürünleri geliştirmektedir.

1990 ortaları ardından internetin hayatımıza girişi ile yeri artmış olup uzaktan erişimli veritabanları gündeme gelmektedir. Bu amaçla geliştirilmiş olan CGI, GCC, MySQL veya Apache sistemleri internet ticaretinin önünü açmıştır. 

2000 yılından günümüze kadar IBM ve Microsoft firmaları ürün geliştirmeye devam etmektedir.